Podaci o predmetu

Profesor Asistent:
Prof. dr Milan Miljević
Nataša Simeunović, MSc
nsimeunovic@sinergija.edu.ba

konsultacije: utorak, 13:00-14:00

kabinet asistenata, II sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja VježbeLiteratura:

  • M. Miljević, Poslovna etika i komuniciranje, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • AVI fajlovi sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 5. oktobar 2016., 10:02