Silabus

Plan i program po nastavnim sedmicama:

I - Uvodno predavanje: pojmovi i određenje etike, morala, organizacije, primjenjene etike, profesionalne etike, poslovne etike;  pojmovi i određenje transmisije, informacije, komunikacije i komuniciranja - aktuelnost poslovne etike i komuniciranja;

II - Predmet poslovne etike i komuniciranja;

III - Metode poslovne etike i komuniciranja;

IV - Odnos poslovne etike i komuniciranja prema srodnim naukama

V - Razvoj etičke misli: velike etičke tradicije, savremene teorije etike, globalizacija i savremena poslovna etika;

VI - Prvi kolokvijum;

VII - Moral i poslovni moralni život: osnovne etičke kategorije; funkcije morala; pojam, vrste i oblici moralnog života;

VIII - Kategorije, principi i instrumenti poslovne etike: poslovna moralna praksa, potrebe za novom poslovnom etikom;

IX - Poslovna etika u upravljanju organizacijama svijeta rada - poslovna etika i praksa razumijevanja: računovodstvene etike, poslovne etike u bankarstvu, poslovne etike u turizmu i hotelijerstvu, poslovne etike u osiguranju, etike u reviziji, kompjuterske etike, kompjuterske etike u sajber dobu, ekološke etike, političke etike, novinarske etike, medicinske etike i međunarodne etike.

X - Etika poslovanja i društvena odgovornost organizacija svijeta rada

XI - Teorije i modeli informacija i komunikacija: teorije o funkcijama poslovnih informacija i komunikacija; pretpostavke i procesi poslovnog komuniciranja, kulturni i jezički kodovi, značenjska razmjena; globalizacija i savremeni sistemi poslovnog komuniciranja;

XII - Drugi kolokvijum;

XIII - Vrste poslovnog komuniciranja: neverbalne komunikacije, paralingvistički, kinezički i proksemički znakovi, novi i stari mediji - internet, intranet, ekstranet; virtuelno komuniciranje;

XIV - Etički i poslovni kodeksi: etika odnosa poslovne organizacije sa javnošću;

XV - Završni ispit.

Poslednja izmena: utorak, 1. april 2014., 10:06