Silabus

STRUKTURA NASTAVNIH JEDINICA I PREDAVANJA PO NEDELJAMA:

Nedelja

Tema/aktivnost

 

 

I

Silabus; Pojam, predmet i ciljevi analize

II

Finansijski izvještaji kao predmet analize (bilans stanja, bilans uspjeha, izvještaj o novčanim tokovima, izvještaj o promjenama na kapitalu)

III

Finansijski izvještaji kao predmet analize (nastavak);Uloga računovodstvenih informacija u smanjenju informacione asimetrije

IV

Odnos poslovne i analize finansijskih izvještaja; Strategijska analiza

V

Materijalne pretpostavke analize (računovodstveni principi i računovodstvene politike); Kreativno računovodstvo, kriminalne radnje i forenzičko računovodstvo

VI

PRVI KOLOKVIJUM

VII

Politike priznavanja i vrednovanja obrtnih sredstava

VIII

Politike priznavanja i vrednovanja osnovnih sredstava

IX

Politike priznavanja i vrednovanja obaveza, kapitala i rezervisanja

X

Horizontalna i vertikalna analiza

XI

Analiza pomoću finansijskih pokazatelja

XII

II KOLOKVIJUM

XIII

Analiza pomoću finansijskih pokazatelja

XIV

Cash flow analiza

XV

Analiza neto obrtnog fonda; Stečaj i predviđanje otvaranja stečajnog postupka

Poslednja izmena: sreda, 22. novembar 2017., 13:19