Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Žaklina Spalević
email: zspalevic@sinergija.edu.ba
konsultacije: ponedeljak 15.00 - 16.00h
kabinet profesora I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
ponedeljak ponedeljak
10.00 - 13.00 časova
13.00 - 14.30 časova
amfiteatar 4
amfiteatar 4

Literatura:

  • T. Varadi, B Bordaš, G. Knežević, V. Pavić, Međunarodno privatno pravo, ISBN:  978-86-7630-355-7, Pravni fakultet Beograd, 2012.

  • D. Marković – Bajalović, Međunarodno-privatno pravo, ISBN: 978-86-8610-503-5, Projuris, Beograd,2005.
  • M. Stanivuković, M. Živković, Međunarodno privatno pravo, ISBN: 978-86-7549-940-4, Službeni glasnik, Beograd, 2010.
  • A. Jakšić, Praktikum za međunarodno privatno i međunarodno građansko procesno pravo, ISBN: 86-81563-95-5, Pravni fakultet Beograd, 2004.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 1. februar 2019., 15:28