Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milorad Janković
email: mjankovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: utorak 15:00 do 16:00
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama, seminarski rad 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
petak
10.00 - 14.30
Amfiteatar 5

Literatura:

  • Dabetić, V. Građansko procesno pravo, Univerzitet Sinergija, Bijeljina
  • Zakon o parničnom postupku
  • Zakon o vanparničnom postupku
  • Zakon o izvršnom postupku
  • Zakon o stečaju

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 27. septembar 2019., 20:34