Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc.dr Sandra Pajić Šavija

email:

spsavija@sinergija.edu.ba


konsultacije:

Utorak i srijeda: 16.15-16.45


Zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Srijeda Utorak
16.45-19.15 16.45-18.15


Literatura:

  • Dr Ivan Nikčević, Dr Velisav Marković, Poslovno pravo, Univerzitet Singidunum, 2014.
Poslednja izmena: utorak, 19. mart 2019., 16:42