Silabus

Cilj predmeta:

Primarni cilj nastave je sticanje osnovnih i opštih znanja u domenu poslovnog prava, sa naglaskom na statusno i ugovorno kompanijsko pravo.

Ishod predmeta:

Očekuje se da će stečena znanja u ovoj oblasti omogućiti studentima da shvate organizacionu strukturu poslovnih subjekata (statusno kompanijsko pravo), kao i pravne odnose u koje oni stupaju (ugovori u privredi).

Sadržaj predmeta:

 1. Pojam, razvoj i predmet Privrednog prava
 2. Subjekti i individualizacija subjekata Privrednog prava
 3. Zastupanje subjekata Privrednog prava,
 4. Povezivanje i imovina subjekata Privrednog prava
 5. Pojam i vrste privrednih društava
 6. Kolokvijum I
 7. Banke i druge finansujske organizacije, oblici stranih ulaganja
 8. Prestanak subjekata poslovnog prava-likvidacija i stečaj
 9. Pravila konkurencije, državna pomoć i zaštita potrošača
 10. Hartije od vrijenosti
 11. Ugovori u privredi-pojam, obezbjeđenje, promjene, ispunjenje, odgovornost i prestanak
 12. Kolokvijum II
 13. Ugovori Privrednog prava
 14. Ugovori Privrednog prava
 15. Ugovori Privrednog prava


Poslednja izmena: utorak, 23. april 2019., 21:34