Podaci o predmetu

Profesor

Prof. dr Ime i prezime:

Vesna Čelik Babić

e- mail: vcelikbabic@singidunum.ac.rs
konsultacije: sreda 13.00 - 14.00

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda
13.00 - 16.00
Amfiteatar A2

Literatura:

  • I Maksić, Nemački jezik, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 8. mart 2013., 16:28