Silabus

NEMAČKI JEZIK IV


Plan i program rada po nastavnim sedmicama


I - Pisanje poslovnog pisma.
Opšta uputstva vazana za pisanje poslovnog pisma
(forma i stil).

II - Anfrage
Vokabular:kako stupiti u kontakt sa poslovnim partnerima,kako
formulisati upit .

III - Obnavljanje gradiva, usmena interakcija, čitanje i razumevanje
pročitanog teksta.

IV - Angebot
Primer ponude . Detaljno razumevanje pročitanog teksta.
Usmeno izražavanje.

V - Auftrag/Bestellung - Wiederruf
Primeri porudžbenice i naloga. Vežbanja vezana za jezičke
konstrukcije poslovne korespodencije na primeru porudžbenice. Red
reči u rečenici.

VI - Auftragseingang: Annahme - Ablehnung
Objašnjenje situacija kada se prihvata nalog i primer odbijanja
naloga.

VII - Lieferung; Versandanzeige - Rechnung
Reči i pojmovi vezani za isporuku, pošiljku i račun.

VIII - Lieferverzögerung; Mahnung - Antwort auf eine Mahnung
Primer odlaganja isporuke, opomena i odgovor na opomenu.
Vežbanja vezana za formulaciju jezičkih konstrukcija vezanih za
lekciju.

IX - Zahlungverzögerung; Mahnung - Antwort auf eine Mahnung
Primer pisanja opomene. Vežbanja vezana za formulaciju jezičkih
konstrukcija vezanih za lekciju.

X - Mängelrüge - Antwort auf eine Mängelrüge
Primer žalbe zbog pogrešne isporuke. Vežbanja vezana za
formulaciju jezičkih konstrukcija vezanih za lekciju.

XI - Telefonkommunikation (Termine vereinbaren/ablehnen)

XII - Usmena interakcija, čitanje i prevodjenje  poznatog teksta

XIII - Obnavljanje gradiva.


XIV - Pripreme za kolokvijum

XV-  I Kolokvijum

Poslednja izmena: sreda, 22. februar 2012., 17:30