Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Žaklina Spalević

zspalevic@sinergija.edu.ba
konsultacije: sredom 19.00 - 20.00h


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

 

Literatura:

  1. Siniša Ognjanović, Obligaciono pravo-poseban deo, Univerzitet Sinergija, Bijeljina 2011.
  2. Siniša Ognjanović, Obligaciono pravo-opšti deo, Univerzitet Sinergija, Bijeljina 2011.
  3. Materijal sa predavanja i vežbi.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 24. septembar 2020., 13:37