Silabus

 

1. Pojam, predmet, naziv, funkcija, dioba i principi krivičnog prava, Osnovni pojmovi,    metod, sistem i vrste nauke krivičnog prava, Izvori krivičnog prava, Krivični zakon, tumačenje krivičnog zakona, Vremensko i prostorno važenje krivičnog zakona.

2. Krivično djelo, pojam, elementi, dioba krivičnih djela, Objekt i subjekt krivičnog djela.

3. Osnovi koji isključuju protivpravnost (djelo zanemarljive opasnosti, nužna odbrana, krajnja nužda, sila i prijetnja, posebni osnovi koji isključuju protivpravnost), Krivica i krivična odgovornost, Osnovi koji isključuju krivicu (neuračunljivost, stvarna i pravna zabluda).

4. Stadijumi (faze) izvršenja krivičnog djela (pokušaj krivičnog djela, nepodobni pokušaj, dobrovoljni odustanak), Oblici izvršenja krivičnog djela (prividni sticaj, složeno krivično djelo, produženo krivično djelo, kolektivno krivično djelo).

5. Saučesništvo u krivičnom djelu, Pojam i oblici saučesništva, Pravna priroda saučesništva, Odgovornost i kažnjivost saučesnika, Posredno izvršilaštvo, Saizvršilaštvo, Podstrekavanje i Pomaganje.

6.  Prvi kolokvijum

7. Krivične sankcije, pojam, elementi i vrste krivičnih sankcija, Kazne kao krivične sankcije, pojam i elemnti kazne, Parapenalne mjere, Pravni osnov i cilj kazne i Sistem kazni.

8. Odmjeravanje kazne, pojam i vrste, Olakšavajuće i otežavajuće okolnosti, Povrat, Ublažavanje kazne, Oslobođenje od kazne, Odmjeravanje kazne za djela u sticaju, Odmjeravanje kazne osuđenom licu, Uračunavanje pritvora i ranije kazne.

9. Upozoravajuće sankcije (alternativne mjere), pojam i vrste, Uslovna osuda, Uslovi za izricanje uslovne osude, Opozivanje uslovne osude, Uslovna osuda sa zaštitnim nadzorom i Sudska opomena.

10. Mjere bezbjednosti, pojam i karakteristike mjera bezbjednosti, Vrste mjera bezbjednosti, Pojedine mjere bezbjednosti.

11. Posebne krivičnopravne mjere, Oduzimanje imovinske koristi pribavljene krivičnim djelom, Pravne posledice osude, Rehabilitacija, Davanje podataka iz kaznene evidencije.

12. Drugi kolokvijum

13. Osnovi gašenja krivične sankcije, Pojam i vrste osnova za gašenje krivične sankcije, Zastarjelost, Amnestija i Pomilovanje.

14. Maloljetničko krivično pravo, Alternativne mjere, Položaj mlađih punoljetnih lica, Karakteristike krivičnih sankcija za maloljetnike, Vaspitne mjere, Kazna maloljetničkog zatvora.

15. Odgovornost pravnih lica, za krivična djela, Pravno lice kao subjekt krivičnog djela, Osnov odgovornosti pravnog lica, Krivične sankcije za pravna lica, Poseban dio krivičnog zakonika RS.

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 25. februar 2019., 21:57