Podaci o predmetu

Profesor
Bojana Prodanović Đorđević, master

email bprodanovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: Pondeljkom 12.30-13.00 i 15.30-16.00


Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum (15+15)
30
Drugi kolokvijum (15+15)
30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja
Ponedeljkom 13.00-16.30


Amfiteatar A1

 

 

Literatura:

 

Progetto Italiano,

T. Marin, S. Magnelli

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 23. februar 2018., 16:15