Podaci o predmetu

Profesor
Doc. dr Jelena Kaljević

jkaljevic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 15:30h - 16:30h
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak četvrtak
11h-13:45h 14h-15:30h
Amfiteatar A4 Amfiteatar A4

Literatura:

  • ime. prezime, predmet, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 30. septembar 2019., 13:12