Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Ivana Kostić Kovačević
Mr Olivera Stevanović
ikkovacevic@singidunum.ac.rs ostevanovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: četvrtak 12 - 13h konsultacije: utorak od 11:30 do 12:30
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak utorak
13.30 - 16.30 11:30 - 13:00
Amfiteatar A1 Amfiteatar A2

Literatura:

  • ime. prezime, predmet, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 11. april 2019., 23:27