Silabus

Nedelja I        Pojam matrice i operacije sa njima

Nedelja II       Pojam determinante i njihovo izračunavanje

Nedelja III      Primena matričnog računa

Nedelja IV      Granična vrednost funkcije

Nedelja V       Pojam i osobine funkcije jedne promenljive

Nedelja VI      Diferencijalni račun

Nedelja VII     Osnovne teoreme diferencijalnog računa

Nedelja VIII    Kolokvijum I

Nedelja IX      Ispitivanje osobina i crtanje grafika funkcija

Nedelja X       Diferencijal funkcije

Nedelja XI      Neodređeni integrali

Nedelja XII     Određeni integrali

Nedelja XIII    Primene određenog integrala

Nedelja XIV    Diferencijalne jednačine prvog reda

Nedelja XV     Kolokvijum II

Poslednja izmena: sreda, 19. oktobar 2011., 12:02