Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milenko Stanić

email: mstanic@sinergija.edu.ba

konsultacije: srijeda od 11.30 - 12.30

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama i izrada projektnog zadatka
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Srijeda Srijeda
12.30-14.30
14.30-16.00
Amfiteatar A4 Amfiteatar A4

Literatura:

  • C.  W. Lamb, J. F. Hair, C. McDaniel, Marketing, Data Status, Beograd, 2013.
  • David Jobber, John Fahy, Osnovi marketinga, Data Status, Beograd, 2006.
  • Kotler, Keller, Marketing menadžment, Data Status, Bijeljina, 2006.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 24. oktobar 2019., 12:25