Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milenko Stanić

mstanic@sinergija.edu.ba
konsultacije: srijeda 12.00 - 13.00

kabinet profesora, I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 5
Seminarski rad 5
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
petak petak
10.00 - 13.30 10 - 13.30
Amfiteatar 2 Amfiteatar 2

Literatura:

  • Bateson, J. & Hoffman, K.: Marketing usluga, četvrto izdanje, Datastatus, Beograd
  • Veljković, S.: Marketing usluga, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
  • Bruhn, M., Georgi, D.: Services Marketing: managing the service value chain, Paerson Education, 2006.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 2. mart 2020., 11:34
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni ispit I i II kolokvij iz predmeta Marketing usluga:

- utorak, 04.06.2019. godine u 11 sati, za redovne studente,

- utorak, 04.06.2019. godine u 16 sati, za studente uz rad.