Podaci o predmetu

Profesor
Prof. dr Milenko Stanić

mstanic@sinergija.edu.ba
konsultacije: srijeda 12.00 - 13.00

kabinet profesora, I sprat

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 5
Seminarski rad 5
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
petak petak
10.00 - 13.30 10 - 13.30
Amfiteatar 2 Amfiteatar 2

Literatura:

  • Bateson, J. & Hoffman, K.: Marketing usluga, četvrto izdanje, Datastatus, Beograd
  • Veljković, S.: Marketing usluga, Ekonomski fakultet, Beograd, 2009.
  • Bruhn, M., Georgi, D.: Services Marketing: managing the service value chain, Paerson Education, 2006.

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 2. mart 2020., 11:34
Preskoči Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.2020. od 10 do 14 sati.

Popravni I kolokvijaelektronski (od 10 do 10.30 studenti PE, od 10.30 do 11 sati studenti TUH).

Popravni II kolokvijaelektronski (od 11 do 11.30 studenti PE, od 11.30 do 12 sati studenti TUH).

Link za pristup će biti dostupan 30 minuta prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

Studenti koji nemaju tehničke mogućnosti, mogu doći u 13 sati u prostorije Univerziteta da polažu I i II kolokvij. Ti studenti trebaju da se pridržavaju naredbi zdrastvenih službi.