Silabus

SADRŽAJ PREDMETA PO SEDMICAMA

Sedmica Oblast
I Pojam i karakteristike usluge
II Glavni sektori usluga i etička razmatranja
III Osnovni pojmovi marketinga usluga
IV Proces odlučivanja o kupovini usluga
V Marketing miks za oblast usluga
VI Uslužni proces
VII Kolokvijum I
VIII Cijena usluga kao instrument marketing miksa
IX Uslužni ambijent kao element marketing miksa
X Ljudi kao instrument marketinga u uslužnom sektoru
XI Efektivna promocija usluga
XII Kolokvijum II
XIII Osnovi mjerenja zadovoljstva korisnika usluga
XIV Strtegija uslužnog preduzeća u situacijama nezadovoljstva korisnika usluga
XV Strategija za obezbjeđivanje lojalnosti i zadržavanje korisnika usluga


Poslednja izmena: utorak, 27. februar 2018., 11:08
Preskoči Važni datumi

Važni datumi

Popravni ispit I i II kolokvij iz predmeta Marketing usluga:

- utorak, 04.06.2019. godine u 11 sati, za redovne studente,

- utorak, 04.06.2019. godine u 16 sati, za studente uz rad.