Silabus

SADRŽAJ PREDMETA PO SEDMICAMA

Sedmica Oblast
I Pojam i karakteristike usluge
II Glavni sektori usluga i etička razmatranja
III Osnovni pojmovi marketinga usluga
IV Proces odlučivanja o kupovini usluga
V Marketing miks za oblast usluga
VI Uslužni proces
VII Kolokvijum I
VIII Cijena usluga kao instrument marketing miksa
IX Uslužni ambijent kao element marketing miksa
X Ljudi kao instrument marketinga u uslužnom sektoru
XI Efektivna promocija usluga
XII Kolokvijum II
XIII Osnovi mjerenja zadovoljstva korisnika usluga
XIV Strtegija uslužnog preduzeća u situacijama nezadovoljstva korisnika usluga
XV Strategija za obezbjeđivanje lojalnosti i zadržavanje korisnika usluga


Poslednja izmena: utorak, 27. februar 2018., 11:08
Preskoči Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.

Popravni I i II kolokvija, 5.06.2020. od 10 do 14 sati.

Popravni I kolokvijaelektronski (od 10 do 10.30 studenti PE, od 10.30 do 11 sati studenti TUH).

Popravni II kolokvijaelektronski (od 11 do 11.30 studenti PE, od 11.30 do 12 sati studenti TUH).

Link za pristup će biti dostupan 30 minuta prije časa. Svi studenti treba da obezbjede internet pristup, mikrofon i kameru.

Studenti koji nemaju tehničke mogućnosti, mogu doći u 13 sati u prostorije Univerziteta da polažu I i II kolokvij. Ti studenti trebaju da se pridržavaju naredbi zdrastvenih službi.