Podaci o predmetu

Akademsko pisanje je predmet koncipiran kao priprema studenata/studentkinja za pisanje zavrsnih radova, eseja, strucnih, naucnih radova i slicno. Tokom semestra se obradjuju osnovni pojmovi kljucni za akademsko pisanje, ali i njihova primena u praksi. Studenti/studentkinje su po zavrsetku kursa osposobljeni za akademsko pisanje na engleskom jeziku.

Termin predavanja i vezbi: sreda, 10.00-11.30h (predavanje) i 12.00-13.30h (vezbe)

Konsultacije: sreda, 9.30-10.00 i 11.30-12.00h

doc. dr Valentina Boskovic Markovic

Profesor Asistent
Prof. dr Valentina Bošković Marković Ime i prezime, master
email vboskovic@sinergija.edu.ba email

konsultacije:

sreda, 9.30-10.00, 11.30-12.00

konsultacije:
kabinet profesora kabinet asistenata

 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
sreda sreda
10.00-11.30 12.00- 13.30
Amfiteatar 1 Amfiteatar 1

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 


 


Poslednja izmena: sreda, 9. oktobar 2019., 18:31