Podaci o predmetu

Profesor
doc. dr Marijana Prodanović

email: mprodanovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:
utorak, 13.30-14.30h 

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
utorak utorak
10-11.30h 12-13.30h
Učionica 1
Učionica 1

Literatura:

  • Prodanovic, M. (2016). Sounds Matter: A Coursebook on English Phonetics & Phonology. Belgrade: Singidunum University.
  • PPT materijali - predavanja
  • PDF materijali - vežbi

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: sreda, 18. oktobar 2017., 15:57