Podaci o predmetuProfesor Asistent
Doc.dr Milutin Ateljević
MSc Jelena Manojlović

email:

milutin.ateljevic@gmail.com

mateljevic@sinergija.edu.ba

email: jmanojlovic@sinergija.edu.ba

Konsultacije:

četvrtak

12.30 - 13.30

konsultacije:utorak od 14.00-15.00h
Zbornica kabinet asistenta

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama i aktivnost 5
Projektni zadatak
5
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
četvrtak

srijeda, od 8. marta

10.00 - 12.30 12.00 - 13.30
U6 U6

 

Literatura

  1. Stakić, B. i Jezdimirović, M. (2013) Javne finansije, Univerzitet Singidunum, Beograd (e-knjiga)

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 27. mart 2017., 15:08