Silabus

Cilj predmeta:

 • Upoznavanje studenata sa bitnim osobinama struktura podataka i algoritama
 • Sticanje osnovnih teorijskih znanja o algoritmima i strukturama podataka na programskom jeziku Java

Ishod predmeta:

 • Osposobljenost studenata za samostalno postavljanje i rešavanje problema upotrebom algoritama
 • Osposobljenost studenata za implementaciju različitih struktura podataka u programskom jeziku Java

Sadržaj predmeta:

 1. Podaci i algoritmi
 2. Dizajn i analiza algoritama
 3. Problem sortiranja
 4. Pretraga niza. Vrijeme izvršavanja algoritma
 5. Osnovne strukture podataka
 6. Kolokvijum I
 7. Rekurzivni algoritmi
 8. Analiza rekurzivnih algoritama
 9. Rekurentne jednačine
 10. Stabla
 11. Binarni hipovi. Primjene stabala
 12. Kolokvijum II
 13. Grafovi
 14. Težinski grafovi
 15. Popravni kolokvijum i priprema za ispit
Poslednja izmena: ponedeljak, 26. mart 2018., 17:51