Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Ivana Kostić Kovačević
Mr Olivera Stevanović
email ikkovacevic@singidunum.ac.rs email ostevanovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:četvrtak 12.00 do 13.00 konsultacije: utorak 11.30 do 12.30
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak utorak
13.00 - 17.00 12.30 - 14.00
Amfiteatar A2 Amfiteatar A4

Literatura:

  • ime. prezime, predmet, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 11. april 2019., 23:30