Podaci o predmetu

Profesor

Doc. dr Jelena Kaljević

email: jkaljevic@sinergija.edu.ba

 

Predavanja i vežbe      Konsultacije

Petak, 11h- 15:30h      Petak, 15:30h-16:30h

 

Bodovanje

Aktivnost

Poeni

Pristustvo i domaći zadaci

10

Prvi kolokvijum

30

Drugi kolokvijum

30

Završni ispit

30

UKUPNO

100

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50

ocena 5

51-60 poena

ocena 6

61-70 poena

ocena 7

71-80 poena

ocena 8

81-90 poena

ocena 9

91-100 poena

ocena 10

Literatura:

  • I. Kovačević, Diskretna matematika sa zbirkom zadataka, Univerzitet Singidunum, 2018
  • Slajdovi sa predavanja
  • Zadaci za vežbanje sa kolokvijuma i ispita
Poslednja izmena: četvrtak, 19. mart 2020., 14:45