Podaci o predmetu

Profesor Asistent
prof.dr Radomir Šalić Ime i prezime, master
e-mail: fining1@yahoo.com msarac@singidunum.ac.rs
konsultacije: petak 15.00 - 16.00 konsultacije: utorak 17.00 - 18.00
kabinet profesora kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
petak petak
10.00 - 13.00 13.30 - 15.00
Amfiteatar A2 Amfiteatar A2

Literatura:

  • Udžbenik: Radomir Šalić, Osnove korporativnih finansija, 2013, Draslar Partner, Beograd, ISBN 978-86-917125-0-1
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 26. februar 2015., 11:14