Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Dr Saša Adamović MSc. Stevo Jokić
email: sadamovic@sinergija.edu.ba email: sjokic@sinergija.edu.ba
konsultacije: petak konsultacije: sreda 
kancelarija računarski centar

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Angažovanost na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
petak 14:30-17:00 ponedeljak 08:30 - 10:00
El. učionica EU3
El. učionica EU3


Literatura:

  • D. Živković, Osnove Java programiranja, Univerzitet Singidunum
  • D. Živković, Osnove Java programiranja - zbirka pitanja i zadataka sa rešenjima, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena ≤ 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 26. septembar 2019., 15:41