Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Milan Miljević
email: mmiljevic@singidunum.ac.rs
konsultacije:ponedjeljak 14:30-15:30

zbornica

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama/seminarski rad/aktivnost
10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
ponedjeljak
11.00 - 14.30
Amfiteatar A1

Literatura:

  • M. Pešić, J. Bazić, Sociologija, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 20. oktobar 2014., 13:01