Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Prof. dr Sveto Veselinovic
Ime i prezime, Prof. dr Sveto Veselinović
email: sveselinovic@sinergija.edu.ba
email
konsultacije: srijeda 12.30-13.30
konsultacije:12.30 - 13.30
Zbornica Sala:

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja: Zimski semestar Vežbe:
Sala Sala

Literatura:

  • Branko Maričić, Ponašanje potrošača, Ekonomski fakultet Beograd, 2005.g.
  • Leon G. Schiffman, Leslie L. Kanuk, Ponašanje potrošača, prevod Mate, Zagreb, 2004.
  • Sveto Veselinović, Ponašanje potrošača, elektronsko izdanje
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 24. februar 2017., 22:33