Podaci o predmetu

Profesor Asistent
Doc. dr Dalibor Radovanović Doc. dr Nenad Ristić
email: dradovanovic@sinergija.edu.ba email: nristic@sinergija.edu.ba
konsultacije:
kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Literatura:

  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 3. novembar 2017., 01:31