Podaci o predmetu

NIŠTA NE PISATI OVDE

Profesor Asistent
doc. dr Nataša Simeunović
Ime i prezime, master
e-mail: nsimeunovic@sinergija.edu.ba
email
konsultacije: ponedjeljak, 15:00-16:00
konsultacije:

kabinet profesora, II sprat

kabinet asistenata

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
srijeda četvrtak
13.00 - 15.30 12.30-14.00
Učionica 5, II sprat
Amfiteatar

Literatura:

  • Stanišić M.,Interna kontrola i revizija, Univerzitet Singidunum
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vježbi
  • AVI fajlovi sa vježbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocjene

broj poena < 50 ocjena 5
51-60 poena ocjena 6
61-70 poena ocjena 7
71-80 poena ocjena 8
81-90 poena ocjena 9
91-100 poena ocjena 10

 

Poslednja izmena: petak, 23. februar 2018., 17:29