Silabus

STRUKTURA NASTAVNIH JEDINICA I PREDAVANJA PO NEDELJAMA:

Nedelja

Tema/aktivnost

 

 

I

Silabus, Definicija interne kontrole, Modeli interne kontrole

II

Profesionalni standardi i sertifikacija internih revizora

III

Dokumentovanje  sistema interne kontrole

IV

Evaluacija efikasnosti interne kontrole

V

Samoocjenjivanje interne kontrole

VI

PRVI KOLOKVIJUM

VII

Definicija, djelokrug i organizacija interne revizije

VIII

Strateško i godišnje planiranje revizije

IX

Strateško i godišnje planiranje revizije (nastavak)

X

Planiranje revizijskog angažmana

XI

Obavljanje testiranja na terenu

XII

DRUGI KOLOKVIJUM

XIII

Izvještavanje i Follow Up

XIV

Uloga interne revizije u otkrivanju i sprečavanju prevara

XV

Odnos interne revizije sa drugim učesnicima korporativnog upravljanja

Poslednja izmena: petak, 23. februar 2018., 17:32