Podaci o predmetu

Profesor
Doc. dr Mirjana Orašanin
morasanin@sinergija.edu,ba
konsultacije:Ponedjeljak, 13,00 - 13,30 i Srijeda 13,00 - 13,30 časova
zbornica - prizemlje

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vježbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vježbe
Ponedjeljak Srijeda
13.30-16.00 16.00-18,30
Amfiteatar A5 Amfiteatar A3

Literatura:

  • Prof.dr Marko Ivaniš, Doc.dr Sandra Nešić: Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2011.
  • Doc.dr Lidija Barjaktarović, prof.dr Zoran Jović, doc.dr Marko Milojević: Poslovne finansije, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2013.
  • Slajdovi sa predavanja
  • Prezentacioni materijali preduzeća i finansijskih institucija
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: petak, 25. oktobar 2019., 20:20