Silabus

NEDELJE

SADRŽAJ PREDAVANJA

I

Sistem finansijskog upravljanja u preduzeću

Pojam i definisanje poslovnih finansija, finansijska funkcija preduzeća (zadaci i organizacija)

II

Osnovni finansijski ciljevi preduzeća i struktura

Finansijska politika preduzeća

III

Pravila finansiranja (vertikalna, horizontalna i pravilo finansijske poluge)

IV

Finansijsko planiranje u preduzeću (osnovne vrste finansijskih planova, metodologija i načela izrade finansijskog plana)

V

Svodno finansijsko planiranje u preduzeću (planski bilans stanja i planski bilans uspjeha, plan novčanih tokova, plan dugoročnih odnosno kapitalnih ulaganja

VI (01.04.)

PRVI KOLOKVIJUM (prvih 85 strana)

VII

Biznis plan u funkciji finansijskog odlučivanja,

Finansijska analiza preduzeća (pojam, predmet, ciljevi, vrste i pretpostavke finansijske analize)

VIII

Racio analiza, analiza neto obrtnog fonda, cash flow analiza

Funds flow analiza, sistemi pokazatelja i sintetički pokazatelji

IX

Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima (pojam i oblici, klasifikacija, veličina i struktura obrtnih sredstava i upravljanje gotovinom)

X

Upravljanje potraživanjima od kupaca i upravljanje zalihama

XI

Restruktuiranje i sanacija preduzeća, merdžeri i akvizicije

XII  (13.05.)

DRUGI KOLOKVIJUM (do strane 271)

XIII

Divesticije i dekomponovanje kompanija, finansijsko restruktuiranje

Finansijsko restruktuiranje neuspješnih kompanija

XIV

Rezime, diskusija, prezentacija, postignuti rezultati, priprema za ispit.

 

ZAVRŠNI ISPIT

Poslednja izmena: nedelja, 17. mart 2019., 15:23