Silabus

I.Uvodno predavanje

II.Predmet sociologije i njen odnos prema srodnim naukama
III.Osnovni metodološki pravci u sociologiji
IV.Metode i tehnike sociološkog istraživanja
V.Klasične sociološke teorije
VI.Kolokvijum I
VII Savremene sociološke teorije
VIII Društvo i društvene strukture; društvena stratifikacija
IX Društvene zajednice: rod, pleme, narod, nacija; lokalne zajednice: ruralne i urbane.
X Ljudska reprodukcija i ljudsko društvo;
XI KOLOKVIJUM II
XII Ekonomija i društvo
XIII Politika i društvo
XIV Kultura i društvo
XV Društvo i društvene promene
XVI ISPIT

 

Poslednja izmena: četvrtak, 5. novembar 2015., 11:14