Silabus

NIŠTA NE PISATI OVDE

Engleski jezik 1 je dvosemestralni ispit sastavljen na osnovu udžbenika face2face Second edition (Cambridge University Press) kome odgovara nivo B1+ (intermediate level of the Common European Framework (CEFR)). S obzirom da se predavanja i vježbe izvode u jednom semestru, u prvoj godini se prelazi prvih šest lekcija dok se preostalih šest lekcija radi u drugoj godini.  Vještinama čitanja, slušanja, upotrebe jezika, pisanja i razgovora je posvećena velika pažnja tako da uspješno savladati ovaj kurs istovremeno predstavlja dobru početnu pripremu za one koji žele da steknu sertifikat o poznavanju opšteg engleskog jezika na nivou B2 (FCE) i naravno, i naprednog C1 (CAE) za koji će se dalje pripreme nastaviti na trećoj i četvrtoj godini.

 

 

 

 

 

 

testiranje

Studenti rade elektronski dijagnostički test u cilju deljenja u dve grupe: početnu i naprednu.

 

Lesson 1

 

Speaking

The Secret of Happiness

 

Writing

What makes you happy?

 

Reading

Laughter is the best medicine (p.11) Lista reči na stranici predmeta;

 

Listening

Hapiness (p.6) ex. 4a,b,c;

 

Vocabulary

Weekend activities (p.6/127) ex. 1;

Adjectives (1) Feelings (p.10/127)

Prepositions with Adjectives (p.6/127)

 

Grammar

Question forms (p.7/128)

 

Lesson 2

 

Speaking

Work;  Food;  Stret Food; Sleeping;

 

Writing

Blog extract on traditional Serbian/Bosnian food;

 

Reading

Street Food Blog (p.16) Lista reči na stranic predmeta;

 

Listening

Sleepless nights (p. 18/CD1 -13 p.157/158) ex.3,4

 

Vocabulary

Collocations: Work (p.14/129) ex.1

Food and ways of cooking (p.16/129)ex.1

Sleep (p.18/129) ex. 1

 

Grammar

Modals:be able/be allowed/be suppossed to (p.115/130)

Present Simple Tense/Present Continuous Tense (p. 17/131)

 

 

Lesson 2

Završetak  Lesson 2 i priprema za I kolokvijum

.

KOLOKVIJUM I

 

Lesson 3

 

Speaking

Travelling and Different Kinds of Holiday

 

Writing

Voluntour holiday in BiH;

 

Reading

Voluntours (p.26/27), Lista reči na stranici predmeta;

 

Listening

Megan's and Clive's Jobs (p.22/158-159/CD1-19) ex. 2

 

Vocabulary

Phrasal verbs: Travel 1 (p.22/132);

Phrases with travel,get and go on; (p.24/132) ex.1,2

Word building 1 (p.27/133)

 

Grammar

Present Perfect Simple p.23/133

 

Lesson 4

 

Speaking

Music, concerts, modern adventures,

 

Writing

The best concert experience;

 

Reading

Musical experience (p.30) Lista reči na stranici predmeta;

 

Listening

Modern adventurers(p.32/160 CD 1 -31)

 

Vocabulary

Collocations (2) Music p.30/135 ex. 1

Adjectives (2) 32/135;

 

Grammar

Past Simple/Past Continuous/used to p.31/136

 

 

Završetak Lesson 4 i priprema za Kolokvijum II

 

KOLOKVIJUM II

 

Lesson 5

 

Speaking

Places to live, Materials

 

Writing

Write an advertisement for your house/flat

 

Reading

Everything I need (p.44)

 

Listening

Three places to rent in Bristol (p. 38, CD1-42 p.161/162)

 

Vocabulary

Homes p. 38/138

 

Grammar

Adjectives Comparison (p.39/139)

 

 

Lesson  6

 

Speaking

Success, Speaking  (make and do phrases)

 

Writing

How do you measure success

 

Reading

How to Measure success p. 48 Lista reči na stranici predmeta

 

Vocabulary

Vocabulary make and do p. 46/141

 

Grammar

Zero and 1st Conditional p.47/142

 

Zavrsetak 6 lekcije

 

Priprema za zavrsni ispit    

Poslednja izmena: četvrtak, 28. septembar 2017., 07:41