Bankarstvo

NIŠTA NE PISATI OVDE

Profesor Asistent
prof. dr Zoran Jović
email: zjovic@sinergija.edu.ba
konsultacije: Ponedeljak 13:30-14:30 

zbornica - prizemlje

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100

Predavanja

Sreda 10:45 - 14:00 u A3

Vežbe

Sreda 14:30 - 16:00 A3Literatura:

  1. Miroljub Hadžić, Bankarstvo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018 - udžbenik
  2. Slajdovi sa predavanja
  3. PDF materijali sa vežbi
  4. Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 27. februar 2020., 16:23