Bankarstvo

NIŠTA NE PISATI OVDE

Profesor Asistent
prof. dr Zoran Jović Dejana Ignjatovic
email: zjovic@sinergija.edu.ba dignjatovic@sinergija.edu.ba
konsultacije:

zbornica - prizemlje

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe


Literatura:

  1. Miroljub Hadžić, Bankarstvo, Univerzitet Singidunum, Beograd, 2018 - udžbenik
  2. Slajdovi sa predavanja
  3. PDF materijali sa vežbi
  4. Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: subota, 26. oktobar 2019., 08:10