Kvantitativne metode


Profesor
Doc. dr Jelena Kaljević

email: jkaljevic@sinergija.edu.ba

 

konsultacije: četvrtak 15:30 - 16:30 h 

kabinet profesora

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak četvrtak
11:00 - 13:45 h 14:00-15:30 h
Amfiteatar A4 Amfiteatar A4

Literatura:

  • Olivera. Nikolić, Kvantitativne metode, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: ponedeljak, 30. septembar 2019., 13:35