Kvantitativne metode


Profesor Asistent
Prof. dr Ivana Kostić Kovačević
Mr Olivera Stevanović

email:

ikkovacevic@singidunum.ac.rs

e-mail:

ostevanovic@sinergija.edu.ba

 

konsultacije: četvrtak 12 - 13 h 
konsultacije: utorak od 11:30-12:30 h
kabinet profesora kabinet asistenta

Bodovanje

Aktivnost Poeni
Prisustvo na predavanjima i vežbama 10
Prvi kolokvijum 30
Drugi kolokvijum 30
Završni ispit 30
UKUPNO 100
Predavanja Vežbe
četvrtak utorak
13.00 - 16.00 h 9:00-10:30 h
Amfiteatar A2 Amfiteatar A2

Literatura:

  • Olivera. Nikolić, Kvantitativne metode, Univerzitet Sinergija
  • Slajdovi sa predavanja
  • PDF materijali sa vežbi
  • AVI fajlovi sa vežbi
  • Internet

 

Formiranje konačne ocene

broj poena < 50 ocena 5
51-60 poena ocena 6
61-70 poena ocena 7
71-80 poena ocena 8
81-90 poena ocena 9
91-100 poena ocena 10

 

Poslednja izmena: četvrtak, 11. april 2019., 23:22