Silabus

 

Podaci o predmetu

1. Cilj predmeta

Izučavanje i ovladavanje osnovnim pojmovima iz oblasti matričnog, diferencijalnog i integralnog računa, verovatnoće i statističke analize kao osnova za razumevanje i matematičkog modelovanja ekonomskih pojava.

2. Ishodi predmeta

Studenti će biti osposobljeni da samostalno rešavaju probleme i zadatke iz oblasti matričnog, diferencijalnog i integralnog računa, finansijske matematike, osnova statistike i verovatnoće, kao i za korišćenje MATLAB softverskog paketa za rešavanje praktičnih matematičkih problema iz izučavanih oblasti. Studenti će znati da prepoznaju i matematički modeluju ekonomske pojave.

 

 

 

I nedelja: Matrični račun

II nedjelja: Funkcije

III nedelja: Granične vrednosti

IV nedelja: Elementi diferencijalnog računa

V nedelja: Primena diferencijalnog računa

VI nedelja: Kolokvijum I

VII nedelja: Integralni račun (neodređeni integral)

VIII nedelja:  Integralni račun (određeni integral)

IX nedelja: Elementi finansijske matematike

X nedelja: Ekonomske funkcije

XI nedelja: Ekonomske funkcije

XII nedelja: Kolokvijum II

XIII nedelja: Elementi verovatnoće

XIV nedelja: Elementi statistike

XV nedelja: Elementi statistike

XVI nedelja: Priprema za završni ispit

XVII nedelja: Završni ispit

Poslednja izmena: sreda, 23. novembar 2011., 10:26