Silabus

Sadržaj predmeta po sedmicama:

 

1.

Osnovni pojmovi ekonomije

2.

Proizvodnja i tržište kao osnovne poluge ekonomije

3.

Osnovne agregatne ekonomske veličine

4.

Osnovni pravci i škole u razvoju ekonomije

5.

Privredni rast, privredni razvoj i ciklična kretanja privrede

6.

Akumulacija i ekonomski razvoj

7.

Kolokvijum I

8.

Investicije i investiciona politika u funkciji ekonomskog razvoja

9.

Nezaposlenost kao makroekonomski fenomen

10.

Inflacija i njen uticaj na ekonomske tokove

11.

Pojam i osnovni elementi privrednog sistema

12.

Uloga ekonomske politike u funkcionisanju i razvoju ekonomije

13.

Uloga države u funkcionisanju ekonomije

14.

Kolokvijum II

15.

Sumiranje rezultata aktivnosti i izrada popravnih kolokvijuma.

Poslednja izmena: utorak, 1. jul 2014., 11:09