Silabus

Sedmica nastave

Gradivo

1.

Have a Go, mogućnosti (Ablities)

2.

Prvi i drugi kondicional, vokabular: kompjuteri

3.

The Lonely Generation, članovi, slušanje razgovora

4.

Direktna i indirektna pitanja, slušanje

5.

Natural Disasters, pasiv, priprema za kolokvijum

6.

I KOLOKVIJUM

7.

Vokabular: hrana, Quantifiers and Containers, slušanje

8.

Dangers at Sea, čitanje članka, slušanje TV priloga

9.

Prefiksi suprotnog značenja

10.

Upozorenja i savjeti, slušanje, prefiksi i sufiksi II

11.

Just Juice, odnosne zamjenice, priprema za kolokvijum

12.

II KOLOKVIJUM

13.

vokabular: zdravlje, razgovor o ishrani

14.

Kolokacije: novosti, slušanje vijesti

15.

Good News, Bad News, Present Perfect Simple, pisanje: sopstveno iskustvo, slušanje, obnavljanje gradiva

II SEMESTAR

1.

Human Behaviour, čitanje: članak iz novina, slušanje: o laganju

2.

At the Doctor’s, vokabular: zdravstveni problem I simptomi, slušanje: dijagnoza pacijenta

3.

The Anniversary, was going to/supposed to, vokabular: kontakiranje ljudi, slušanje

4.

Who’s That?, opisivanje ljudi, modalni glagoli, priprema za kolokvijum

5.

For Better for Worse, čitanje članka, radio intervju, vokabular: vjenčanja i brak, priprema za kolokvijum

6.

III KOLOKVIJUM

7.

Do You Mind?, davanje dozvole i odbijanje, slušanje

8.

Any Messages?, vokabular: dan na poslu, upravni i neupravni govor

9.

How Did It Go?, vokabular vezan za posao, upravni i neupravni govor: pitanja i zahtjevi, intervju

10.

Undercover, vokabular: glagoli, čitanje: kritika, slušanje: TV emisija

11.

It’s My First Day, provjera informacija, pitanja, slušanje, priprema za kolokvijum

12.

IV KOLOKVIJUM

13.

I Wish!, vokabular: neformalne fraze, izražavanje želje, slušanje i povezivanje

14.

Important Moments, fraze sa get, treći kondicional, prepričavanje sosptvenih trenutaka

15.

Superheroes, građenje riječi, čitanje novinskog članka, pripema i simulacija završnog ispita

Poslednja izmena: utorak, 16. april 2019., 15:42