Slika Vladislav Miškovic
Rezultati kolokvijuma 2 (teorijski+praktični deo)
napisao/la Vladislav Miškovic - ponedeljak, 4. jun 2012., 22:50
 

U prilogu su ukupni rezultati kolokvijuma 2 (30 bodova - teorijski deo 15 + praktični deo 15).