Slika Vladislav Miškovic
Rezultati kolokvijuma 2 (praktični deo)
napisao/la Vladislav Miškovic - ponedeljak, 4. jun 2012., 22:52
 

U prilogu su odvojeni i preračunati rezultati praktičnog dela kolokvijuma 2 (15 bodova) i završnog ispita (30 bodova).