Slika Zoran Jović
Rezultati predispitnih obaveza školska 2018/2019
napisao/la Zoran Jović - utorak, 11. jun 2019., 13:24
 
Broj indeksa Prezime Ime Z. Prisustvo i aktivnost Seminarski rad I kolokvijum II kolokvijum Ukupno predispitne obaveze Ispit Ukupno
2017/110080 Stevanović Jelena ne 7 11 16 27 34
2017/110112 Maksimović Dragana ne 1 11 11 22 23
2017/110183 Dragićević Željko ne 8 17 17 34 42
2017/110203 Handalić Amra da 20 19 39 39
2017/110257 Lazarević Dalibor ne 3 uslovno uslovno 3
2017/110371 Vlačić Danijela ne 1 9 13 22 23
2017/110392 Grujanić Nikola ne 6 20 24 44 50
2017/110411 Jerinić Predrag ne 10 25 27 52 62
2018/120018 Stanković Borko ne
2018/120025 Simić Teodora ne 3 14 13 27 30
2108/120039 Tanasić Sanja ne 3 3 3
2108/120041 Lazić Aleksandar ne 8 20 17 37 45
2018/120056 Vićanović Zorana ne 4 12 14 26 30
2017/110359 Glibo Stefan ne 4 15 14 29 33
2018/120073 Janjić Darko ne 16 14 30 30
2017/110469 Pelemiš Aleksa ne 1 19 13 32 33
2018/120060 Kovačević Ivan ne
2018/120087 Rosuljaš Miljan ne 20 22 44 44
2017/110316 Redžić Meliha
14 14 14
2018/120094 Vrućan Nikolina 1 15 15 30 31
2017/120028 Marjanović Jelena 1 26 26 52 53
2017/120044 Trifković Svetlana 1 29 16 45 46
2017/130032 Ivanković Nada 18 22 40 40