Slika Olivera Stevanović
Rezultati drugog kolokvijuma
napisao/la Olivera Stevanović - nedelja, 27. maj 2012., 19:43
 
Redni br. Prezime i ime Broj indeksa Osvojeni bodovi na drugom kolikvijumu
1. Lazarević Miroslav 210448/2011 30
2. Šakotić Milica 210482/2011 30
3. Petrović Tomislav 210183/2011 29,5
4. Maksimović Dejan 210079/2011 26,5
5. Đokanović Slaviša 210219/2011 26
6. Simić Goran 210235/2011 26
7. Đurić Milenko 210290/2011 25
8. Milošević Aleksandar 210316/2011 25
9. Cvetković Sanja 210359/2011 24
10. Sanel Bektić 210836/2011 24
11. Borković Ilija 210718/2011 23
12. Mitrović Vladimir 210513/2011 21,5
13. Gavrić Mile 210261/2011 21
14. Vojinović Vojin 210226/2011 20,5
15. Grgurić Darko 210424/2011 20,5
16. Milovanović Vladan 210675/2011 20,5
17. Kojić Živan 210154/2011 19
18. Petković Filip 210177/2011 19
19. Mrkonjić Milenko 210566/2011 19
20. Radović Bojan 210080/2011 18,5
21. Odić Ivan 210022/2011 18
22. Vidović Petko 210067/2011 18
23. Božić Dalibor 210098/2011 18
24. Vidičević Jelena 210112/2011 18
25. Radovanović Petar 210108/2011 17,5
26. Novaković Nataša 210033/2011 15
27. Lukić Bojan 210149/2011 14
28. Janjić Marko 210371/2011 14
29. Mihajlović Siniša 210407/2011 13
30. Petrović Duško 210242/2011 12,5
31. Milanović Bojan 210411/2011 12,5
32. Golić Dragana 210652/2011 12,5
33. Lukić Ivan 210131/2011 11
34. Lazić Biljana 210699/2011 11
35. Trišić Miloš 210257/2011 10
36. Manojlović Danijela 210550/2011 10
37. Božić Ognjenka 210668/2011 10
38. Anel Memić   10
39. Trifković Jovan 210051/2011 9
40. Jovičić Slobodanka 210120/2011 9
41. Stevanović Jelena 210046/2011 8
42. Salkić Nedžad 210165/2011 6
43. Vasić Aleksandar 210196/2011 0