Slika Milorad Janković
Rezultati drugog kolokvijuma iz predmeta Pravo EU
napisao/la Milorad Janković - četvrtak, 23. maj 2019., 09:32
 

Univerzitet Sinergija

Bijeljina

Pravni fakultet

REZULTATI

drugog kolokvijuma održanog dana 17. 5. 2019.

godine iz predmeta Pravo Evropske Unije

Red. br. Ime i prezime Broj bodova
1. Velimir Maksimović 28
2. Goran Lazić 29
3. Danijela Đumić 29
4. Slavica Gligorić 27
5. Neda Milošević 29
6. Jusuf Jusupović 17
7. Aleksa Marković 20
8. Gojko Lugonja 17
9. Jovica Marjanović 20