Slika Zoran Jović
Rezultati II kolokvijuma
napisao/la Zoran Jović - sreda, 22. maj 2019., 09:49
 

Prezime i Ime:                                       broj bodova:

Stevanović Jelena                                           16

Maksimović Dragana                                      11

Dragićević Željko                                             10

Glibo Stefan                                                    10

Vlačić Danijela                                                 13

Grujanić Nikola                                                17

Jerinić Predrag                                                22

Lazić Aleksandar                                            13

Vićanović Zorana                                           14

Rosuljaš Miljan                                               22

Vrućan Nikolina                                             15

Ivanković Nada                                              14

Handalić Amra                                              12

Lazarević Dalibor                                          13

Redžić Meliha                                                14

Pelemiš Aleksa                                              13

Simić Teodora                                               13