Slika Milorad Janković
Rezultati I kolokvijuma
napisao/la Milorad Janković - utorak, 9. april 2019., 08:31
 

REZULTATI

PTVOG KOLOKVIJUMA ODRŽANOG

DANA 5. 4. 2019. GODINE

 

Red. br. Ime i prezime studenta Broj bodova
1. Lazić Goran 28
2. Milošević Neda 28
3. Đumić Danijela 28
4. Maksimović Velimir 28
5. Gligorić Slavica 25
6. Marković Aleksa 18
7. Lugonja Gojko 20
8. Uljić Dževad 18
9. Jusupović Jusuf 19