Slika Zoran Jović
Rezultati I kolokvijuma
napisao/la Zoran Jović - sreda, 10. april 2019., 09:48
 

Prezime i ime:                   broj bodova:

Stevanović Jelena                             9

Dragićević Željko                             17

Lazarević Dalibor                             11

Glibo Stefan                                    15

Grujanić Nikola                               18

Jerinić Predrag                                25

Simić Teodora                                  14

Tanasić Sanja                                    3

Lazić Aleksandar                              16

Vićanović Zorana                             10

Vrućan Nikolina                               15

Ivanović Nada                                18

Rosuljaš Miljan                                20

Pelemiš Aleksa                                 19

Handalić Amra                                13