Slika Marko Milojević
Termin I Kolokvijuma
napisao/la Marko Milojević - ponedeljak, 1. april 2019., 09:28
 

I Kolokvijum će se održati dana 04.04.2019. godine (četvrtak) sa početkom u 17:00 časova, sala A5.

 

Gradivo i način polaganja: Gradivo se nalazi u folderu Predavanja I deo ispita.

Način polaganja: Pitanja na zaokruživanja, pitanja otvorenog tipa i zadaci.

Zadaci:

1. Utvrđivanje vlasništva (primer zadataka u folderu Predavanja I deo ispita)

2. Knjiženje (primer preduzeća Info)