Nenad Ristic
Termin I kolokovijum
napisao/la Nenad Ristić - petak, 29. mart 2019., 09:29
 

Obavještavaju se studenti da će se polaganje teorijskog dela prvog kolokvijuma održati u terminu predavanja 02.04.2019. Praktični deo prvog kolokvijuma će se održati u terminu vežbi 04.04.2019. Popravni za praktični deo će se održati 11.04 u terminu vežbi.

Termin za zaposlene studente je 04.04.2019. u 16 časova.