Slika Goran Avlijaš
Termin I kolokvijuma - 01.04.2019.
napisao/la Goran Avlijaš - četvrtak, 28. mart 2019., 10:13
 

Prvi kolokvijum iz predmeta "Menadžment" održaće se u ponedeljak 01.04.2019. godine prema sledećem rasporedu:

- 14.30h - elektronska sala I sprat - redovni studenti - prezimena A-M

- 15.00h - elektronska sala I sprat - redovni studenti - prezimena N-Š

- 17.00h - elektronska sala I sprat - zaposleni studenti

Zaposleni studenti treba da najave svoj dolazak profesoru putem mejla na gavlijas@sinergija.edu.ba

Gradivo za prvi kolokvijum obuhvata sledeća četiri poglavlja: 1. Menadžment, 2. Istorija menadžmenta, 4. Etika i društvena odgovornost i 15. Upravljanje komunikacijom.