Slika Gordana Nikić
Zaposleni studenti
napisao/la Gordana Nikić - četvrtak, 28. februar 2019., 16:51
 

Za domaće zadatke možete izlagati teme koje ste pripremili kod kuće

i tako dobiti još poena. Svaki domaći zadatak (imate mogućnost za 2) nosi maksimalno 5 poena

u zavisnosti od uloženog truda, kvaliteta prezentacije i spremnosti za izlaganje.

Zadatke možete uraditi samostalno ili u timovima (2 ili 3 člana). Svako od vas dobija do 5 poena.

Studenti koji su zaposleni izlažu domaće zadatke u terminu za konsultacije ili na dan ispita.

Izbor tema    zavisi od vas. Možete da izaberete neku od tema iz gradiva ili po slobodnom izboru.

Napravićemo dogovor u toku termina za vežbe.

 

Na vežbama koristimo priliku da prodiskutujemo svaku temu koju izaberete u skladu sa vašim interesovanjima

i mojim poznavanjem materije. Koristite priliku da me pitate sve što je u domenu mojih kompetencija

a tiče se psiholoških veština:  asertivnost, upućivanje i primanje kritike, zaštita od manipulacije, emocije i emocionalni razvoj, rad sa teškim klijentima, poremećaji ličnosti na poslu, emocionalna inteligencija, prokrastinacija i problemi učenja, strah od javnog nastupa i priprema za javni nastup itd.

Tako ćemo tokom vežbi obraditi veliki broj tema iz primenjene psihologije koje će vam biti značajne za budući posao.

Domaći zadaci nisu obavezni ali bi bilo dobro da se svi uključite u rad. Ovo je naročito važno za "tremaroše". Imate jedinstvenu priliku na naučite kako se

posao obavlja čak i kada imate tremu! Nije važno da briljirate dok izlažete! Važno je da se potrudite!

Vaš predavač

Gordana Nikić